Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mikhail Obzhigalin

Mikhail Obzhigalin

e-mail: m.obzhigalin-guest@uj.edu.pl

Mikhail Obzhigalin – student studiów magisterskich II roku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Mikhail pochodzi z Rosji, jest absolwentem Uralskiego Uniwersytetu Federalnego (Jekaterynburg, Rosja) na kierunku "Historia" (dyplom licencjata z wyróżnieniem).

W czasie studiów w Jekaterynburgu był asystentem i konserwatorem w  Laboratorium Badań Arecheograficznych Uralskiego Instytutu Humanistycznego Uralskiego Uniwersytetu Federalnego (2017–2019).

Autor około 10 publikacji naukowych poświęconych problemom polemiki religijnej w tekstach staroobrzędowców uralskich z XVIII w.

Uczestnik ogólnorosyjskich i międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce religijnej.

Biegle włada językami rosyjskim, polskim, ukraińskim i cerkiewno-słowiańskim (czytanie i gramatyka).

Zainteresowania naukowe: Prawosławie, Chrześcijaństwo Wschodnie w tradycji rosyjskiej, idee współczesne społeczne Kościoła w Rosji, współczesne stosunki kościelno-państwowe w Rosji, historia uralskich starowierów, archeografia, źródłoznawstwo, tekstologia.