Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr inż. Radosław Piskorski

dr inż. Radosław Piskorski

e-mail: radosław.piskorski@uj.edu.pl

Ukończył studia magisterskie w zakresie geodezji i kartografii oraz doktorskie w zakresie inżynierii lądowej i transportu. W swoich badaniach zajmuje się zastosowaniem analiz GIS w badaniach przestrzeni miejskiej, głównie w aspekcie zagospodarowania przestrzennego, turystyki i waloryzacji krajobrazu. 

W podjętej problematyce badawczej skupia się na automatyzacji procesów, która ma na celu obiektywność procesu decyzyjnego. Za szczególnie ciekawe uznaje możliwość stosowanie modeli cyfrowych do opisu rzeczywistości i ich wykorzystania w analizach GIS, szczególnie w badaniach interdyscyplinarnych. Specjalizuje się także w wizualizacji, kartografii oraz przestrzennych bazach danych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  1. Analiza widoczności z perspektywy obserwatora mobilnego — Visibility analysis from the perspective of the mobile observer / PISKORSKI Radosław // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 3 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie ; 2017 (26)). — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-55-6 ; e-ISBN: 978-83-65677-56-3. —S. 80–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz.
  2. Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie — Visibility analysis using airborne laser scanning as an indicator of landscape values on the example of Kosciuszko’s mound in Cracow / Radosław PISKORSKI // Mazowsze. Studia Regionalne ; ISSN 1689-4774. — 2017 nr 20, s. 55–66. — Tryb dostępu: https://goo.gl/eLLmm9 [2017-06-05]. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Abstr.
  3. Analysis of the usefulness of LiDAR DEM to update the  river  network  in  the  topographic database / Sylwia SZLAPIŃSKA, Radosław PISKORSKI, Krystian PYKA // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 22–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/XstIdG
  4. Building change detection from multitemporal Airborne lidar data based on morphology and histogram / Radosław PISKORSKI, Ewelina Czernomysa // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 3, s. 69–85. — Bibliogr. s. 84–85, Streszcz., Summ.. — tekst:http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/ geom.2015.9.3.69.pdf
  5. DSM based on ALS data for needs of urban space analysis / Krystian PYKA, Radosław PISKORSKI // W: BGC-Geomatics 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — e-ISBN: 978-1-5386-4898-8. — S. 164–168. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 168, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-03. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047r100d5. wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8453686
  6. Metody zdalnej detekcji drzew w obszarach miejskich — Methods of the remote detection of trees in urban areas / PISKORSKI Radosław // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 3 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie ; 2017 (26)). — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-55-6 ; e-ISBN: 978-83-65677-56-3. — S. 86–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz.
  7. Modelowanie 3D budynków na potrzeby waloryzacji miejskiego krajobrazu z wykorzystaniem analiz widoczności na przykładzie Krakowa — [3D building modelling to needs to the indexation of the urban landscape with using visibility analyses on the example of Cracow] / Radosław PISKORSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty